Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi

Aydın Sağlık Müdürlüğü
Aydın Kuşadası Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kuşadası Devlet Hastanesi Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı

Güncelleme Tarihi: 14/06/2018

İLAN

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23’üncü ve geçici 24’üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ ve 03.01.2018 Tarihli 66079200-903.99-27 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında ilgili birimler tarafından başvuruları alınarak tespit komisyonlarınca yapılan inceleme sonucunda sürekli işçi kadrolarına geçiş için sınava girmeye hak kazandıkları tespit edilenler ekli listede sunulmuştur.

Sınavın Tarihi ve Saati:13 Mart 2018 Salı günü Saat :09:00 başlayıp 15 Mart 2018 Perşembe günü Saat:12:00 de sona erecektir.

Sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri http://www.kusadasidh.saglik.gov.tr/ ilan edilmiştir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

KUŞADASI DEVLET HASTANESİ SINAV LİSTESİ 2.pdf